ico

Kursprogram

You are here: Home » Kursprogram

Förhandlingsteknik och kommunikation

Varje utbildningsprogram skräddarsys efter behov

Vi går igenom företagets situation, behov och affärsetiska värderingar. Olika gruppers eller individers behov av affärsutveckling diskuteras. Vi samtalar om alternativa upplägg av utbildningar inom förhandlingsteknik och kommunikation. En meny med förslag till kursupplägg och innehåll enligt nedan presenteras och diskuteras. Vi sätter samman ett utbildningspaket där tonvikten läggs på de områden inom förhandlingsteknik och kommunikation där behoven är störst. Intressanta områden väljs ut och formas till en utbildning på mellan 1-6 dagar. Jag genomför också kurser med ”hemläxa” och uppföljningsdag några veckor efter genomförd kurs.

Förhandlingsteknik (1-3 dagar)

Kommunikationsprocessen (1-3 dagar)
 • Informationsutbytet. Innebörden av sociala förmågor, mod, närvaro, självkännedom.
 • Stressreaktioner och självkontroll. Känna igen och hantera kamp och flyktbeteende.
 • Konsten att samarbeta och ta vara på idéer, kreativitet, nyfikenhet, engagemang.
 • Hur vi genom effektiv kommunikation och personlig genomslagskraft når påverkan.
 • Hur uppfattas mitt beteende av andra människor och hur uppfattar jag dem.
Förhandlingsförberedelser (1-2 tim)
 • Hur vi förbereder oss, genomför och följer upp förhandlingen.
 • Jämföra alternativ och lägga bud (BATNA, Checklistor, Körscheman).
 • Agenda, Roller, Frågor, Hur ta beslut, Hur ta och behålla initiativet.
 • Uppföljning under pauser samt efter förhandlingen.
Förhandlingsstrategi och taktik (1-4 tim)
 • Hur vi känner igen olika strategier och taktiska utspel, när de kan användas, dess risker och begränsningar och hur vi möter dem.
Förhandlingsövningar (2-9 tim)
 • Längre förhandlingsövningar som förbereds och genomförs gruppvis. Gruppen väljer själv mål och strategi och fördelar roller. Genom övningarna får deltagarna en värdefull feedback på hur de fungerar som förhandlare. Vi går gemensamt igenom resultatet av varje förhandlingsövning och samtalar om hur ett ännu bättre resultat kunde uppnåtts. Vi pekar på eventuella öppningar och möjligheter som missats. Vi diskuterar hur de kunde tagit sig ur låsningar och gjort ett bättre avslut.
 • Förhandlingsövningar live. Kortare övningar förbereds två och två. Förhandling utan videokamera. Direkt feedback efter varje framställning.
Internationella affärsförhandlingar och kulturella skillnader (1-4 tim)
 • Vad ska vi tänka på när vi träffar och förhandlar med människor från andra länder.
 • Genomgång av några olika länders affärsförhandlarkultur.
 • Hur uppfattas vårt beteende av människor från andra länder och hur uppfattar vi dem.
 • Hur påverkar detta hur vi ska förbereda och genomföra förhandlingen.
Hur vi fortsätter utveckla vår förhandlingsteknik (1-4 tim)
 • Fördjupning i olika förhandlingssituationer, exempelvis omförhandlingar, liten mot stor, olikheter mellan kvinnor och män, vissa företagskulturer, alternativ saknas, etik och moral (efter behov).
 • Rapport och Matchning (spegling, följa/leda).
 • Fördjupning i hur du kan öka din karisma och personliga genomslagskraft.
 • Hälsa, ork, glädje och balans (Den goda cirkeln – Må bra, förhandla bättre, må ännu bättre).

Kommunikativ kompetensutveckling (1-3 dagar)

Kommunikationsprocessen (1-4 tim)
 • Informationsutbytet. Innebörden av sociala förmågor, mod, närvaro, självkännedom, aktivt lyssnande.
 • Stressreaktioner och självkontroll. Känna igen och hantera kamp och flyktbeteende.
 • Konsten att samarbeta, ta vara på idéer, kreativitet, nyfikenhet.
 • Engagemang istället för likgiltighet. Hur få ökat engagemang och arbetsglädje (ev. film, bok).
Muntlig framställning och ledning av möten (1-4 tim)
 • Hur vi förbereder oss, genomför och följer upp olika muntliga framställningar och möten.
 • Retorik och konsten att tala (kroppsspråket, öppna frågor, lyssna, kontakt, känslor, beteenden, värderingar).
 • Presentationsteknik LETASERAK, m.m.
 • Mötesledning/Mötesteknik, Leda grupparbeten/grupparbetsteknik.
 • Förhandlingsteknik.
Viktiga, svåra och obehagliga samtal (1-4 tim)
 • Hur vi förbereder oss, genomför och följer upp olika samtal (Coachingmodellen).
 • Korrigerande samtal (missbruk, låg prestationsnivå, hög eller oanmäld frånvaro, sen ankomst, personliga hygienen, privata göromål under arbetstid, för höga reseräkningar, trötthet, samarbetsproblem, m.m.
 • Uppsägning av kollegor och vänner (övertalighet, omorganisation, personliga skäl)
 • Konflikthantering, Konfliktlösning (grupperingar, mobbing, utbrott, gräl och frustrationer, dålig stämning, talar illa om kollega, samarbetsproblem, mår dåligt, går hem, maktspel, dålig chef, m.m.).
 • Utvecklingssamtal (med chefen, med medarbetaren).
 • Lönesamtal (med chefen, med medarbetaren).
 • Anställningsintervju.
Rollspel (1-6 tim)
 • Anställningsintervju
 • Korrigerande samtal
 • Presentation av sig själv
 • Säljsamtalet
 • Uppsägning av kollega
 • Lönesamtalet
Hur vi fortsätter utveckla vår kommunikativa kompetens (1-4 tim)
 • Fördjupning i exempelvis coachingmodellen, kulturella skillnader, olika beteenden och samtalstekniker.
 • Rapport och Matchning (spegla, följa/leda).
 • Hur öka din karisma och personliga genomslagskraft (självkännedom, hjärta, närvaro, öppenhet, generositet).
 • Hälsa, ork, glädje och balans (Den goda cirkeln – Må bra, kommunicera bättre, må ännu bättre).
Exempel på kursprogram:
2-dagskurs i Förhandlingsteknik
Dag 1
9.00 Vanliga beteenden i samband med förhandlingar
– Förhandlingsprocessen. Informationsutbyte, samarbete, att köpslå och hantera stress
– Varför vi tar känslomässiga istället för rationella och genomtänkta beslut
– En översikt och exempel på bra och mindre bra metoder
11.00 Förhandlingsförberedelser
– Genomgång av checklistor och körscheman. Förberedelser inför mötet med andra människor
– Analys av parternas positioner, underliggande behov och intressen
– Förberedelser för att söka, värdera och fördela mervärden, forma och lägga bud
13:00 Den första förhandlingsövningen genomförs
17:00 Avslutning dag 1
Dag 2
8:30 Hur vi väljer förhandlingsmetod, strategi och taktik
– Nollsummespelet. Förhandlingen kännetecknas av Kamp, Medgivande, Förhalning och Kompromiss
– Hur samarbete, öppenhet och engagemang kan leda till att båda parterna blir vinnare
– Hur vi känner igen olika strategier, när de kan användas, risker och begränsningar med dem
– Hur vi möter motpartens strategi och taktiska utspel
10:30 Förhandlingar bygger på kommunikation
– Kommunikationsprocessen och hur förhandlingens resultat beror av vår kommunikativa kompetens
13:00 Förhandlingsspel 2 genomförs
17:00 Hur du kan fortsätta utveckla din förhandlingsförmåga
17:30 Kursen avslutas
1-dagskurs i Kommunikativ Kompetens (exempel)
9.00 Kommunikationsprocessen och hur vi förbereder oss
– Varför vi behöver kommunicera och om begreppet Kommunikativ Kompetens
– Så kommunicerar vi. Om retorik, kroppsspråk, metaspråk, sociala förmågor och känslor
– Analys av mål, möjligheter, underliggande behov och intressen inför samtalet eller mötet
– Att förbereda strategi och taktik inför svåra samtal, presentationer och möten
11:00 Kommunikationsteknik vid samtal, presentationer och möten
– Hur vi påverkar vår omgivning och når våra mål genom ökad kommunikativ kompetens
– Att ge beröm och kritik, vara sakliga eller personliga. Fatta och förmedla obekväma beslut
– Att spegla, skapa rapport och om att följa/leda. Att visa förståelse och få andra att förstå oss
– Hur vi skapar glädje och engagemang genom att föra lyssnande och konstruktiva samtal
– Hur vi hanterar våra egna och andras reaktioner, beteenden, strategier och taktiska utspel
13:00 Samtalsövningar (rollspel)
16:00 Hur vi kan fortsätta utveckla vår kommunikativa kompetens
17:00 Kursen avslutas
Show Comments