ico

Förhandlingskonsult Mats Lidgren AB

You are here: Home » Förhandlingskonsult Mats Lidgren AB

Ökad lönsamhet genom bättre förhandlingsresultat

Förhandlingskonsult – Din partner för ökad lönsamhet genom skickliga förhandlare

Jag erbjuder företag och individer rådgivning, utbildning och coachning inom förhandlingar och kommunikation. Genom att utveckla din eller dina medarbetares förhandlingsteknik och affärskommunikativa förmågor minimeras negativ stress, risker och kostnader. Företagets lönsamhet ökar och att förhandla och göra affärer blir en meningsfull och kul del av ditt och dina medarbetares liv. Jag genomför såväl företagsinterna skräddarsydda kurser som öppna kurser. Jag erbjuder också coaching av individer och förhandlingsgrupper inför och under pågående förhandlingar samt kan fungera som medlare vid affärskonflikter för att undvika en kostsam och ofta helt onödig juridisk process.

För mina öppna kurser i Stockholm samarbetar jag bl.a. med Talentum Events. Med Talentum Events genomför jag också en exklusiv utbildning för kvinnor som förhandlar. Denna kursen går ännu mer på djupet i att identifiera och hantera härskartekniker samt tar specifikt upp exempel och situationer som är typiska för kvinnor som förhandlar i olika affärskulturer.

Bakgrund och kvalifikationer – Mats Lidgren

Jag är civilingenjör och har sedan 1989 arbetat som projektledare, inköpschef, platschef, divisionschef, vice president Product Supply, Förhandlingscoach, utbildare och konsult. Har nu mer än 25 års erfarenhet av internationella förhandlingar, affärskommunikation och retorik. Sedan 2002 har jag utbildat inom förhandling och kommunikation genom företaget Förhandlingskonsult Mats Lidgren AB. Jag är också certifierad förhandlingskonsult sedan 2002.

Mitt intresse för möten mellan människor är stort och jag tycker förhandlingar, medling och konfliktsamtal är särskilt intressanta. Vid mina utbildningar och coachningssamtal fäster jag stor vikt vid hur varje individs kommunikativa kompetens, samtals- och förhandlingsförmåga kan utvecklas. Målsättningen är att alla som genomför mina kurser eller coachningssamtal ska lära sig samtala och förhandla med märkbart större framgång än tidigare. Att utvecklas på rätt sätt inom förhandling och kommunikation innebär att du känner och förstår hur du förändras som människa – inifrån och ut. Du lär känna dig själv, du blir modigare, självsäkrare, mer intuitiv, konstruktiv och empatisk.

Den mänskliga faktorn

Att bli en bättre förhandlare handlar inte så mycket om att lära sig smarta knep och taktiska utspel, även om detta ingår som en del i lärandet. Det handlar mer om mod, karaktär, proaktivitet och förståelse för människors känslor och behov. En skicklig förhandlare kan vara generös utan att uppfattas som naiv. En väldigt skicklig förhandlare behöver sällan kompromissa. De allra skickligaste förhandlarna är ofta människor som trots en stark personlig genomslagskraft ändå upplevs som milda, måttfulla, hjärtliga och omtänksamma. Stress, okunnighet, otillräckliga förberedelser, fördomar, kulturkrockar, misstänksamhet, aggressivitet, ensidiga medgivanden, enkelriktad kommunikation och sociala brister är några av de faktorer som ger ineffektiva förhandlingar med mindre goda förhandlingsresultat. Med goda kunskaper inom förhandlingsteknik kan du lära känna och bemästra ditt eget beteende samt lära dig förstå och hantera olika människotyper och förhandlingssituationer på ett sätt som båda parter vinner på.

Kontakta mig för en närmare presentation av möjligheterna – de är goda.

 

 

Show Comments