ico

Konstruktiva förhandlingar ger ökad lönsamhet

You are here: Home

En skicklig förhandlare etablerar kontakt, bygger tillit samt identifierar och värderar behov

Grunden i framgångsrik förhandlingsteknik är att du som förhandlare har kunskap och förmåga att kunna bygga en bro av förståelse, förtroende, respekt och tillit. Bron mellan dig och den du förhandlar med vilar på de fyra grundpelarna mod, empati, proaktivitet och ärlighet. Sann förståelse och respekt mellan människor förutsätter självkännedom, integritet samt en vilja att förstå sin egen och andras situation, upplevda känslor och behov. Med en väl avvägd kombination av empati och ärlighet kan du förstå och uttrycka förståelse för andras (och egna) behov och känslor. Metoden utvecklar dina sociala förmågor, förebygger konflikter och breddar vägen för ett konstruktivt och hållbart samarbete. Med proaktivitet menar jag förmågan att ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Motsatsen till att vara proaktiv är att vara reaktiv eller känslostyrd. Reaktiva människor låter sina rädslor och känsloreaktioner styra deras handlingar. De präglas ofta av en slags offermentalitet, bitterhet eller ilska som inte är särskilt konstruktiv eller rolig att ha att göra med. Detta går att förändra med den metod jag lär ut kring hur man skapar kontakt och förståelse.

Identifiera rädslor och negativa tankar

Metoden konstruktivt samarbete och konstruktiva förhandlingar går ut på att identifiera och neutralisera rädslor och negativa tankar samt hur du kan hantera stress och motgångar genom fokus på kontakt, förståelse och framåtriktade ansvarsfulla handlingar. Vårt förnuft har plats för väldigt mycket empati och förståelse kring känslor och behov. Jag hyllar genomgående förnuftet och är övertygad om att egna och andras outtalade och ibland omedvetna känslor och behov är viktiga beståndsdelar i människors medvetanden som vi behöver förhålla oss till och få djupare kontakt med för att nå verklig framgång i samtal och förhandlingar.

Bli en driven monsterkännare

Skickliga förhandlare och samtalsproffs låter sig inte styras av sina rädslor, trots att dessa mentala monster finns också i deras huvuden. Att bli en driven monsterkännare hör därför till de första stegen på förståelse-bron mellan människor. De mest kompetenta inom samtal och förhandlingar gör hela tiden observationer i syfte att få kontakt med sina egna och andras behov och känslor. De väljer sällan snabba kompromisslösningar eller lösningar där sanningen förvanskas. De behåller sitt lugn i pressade lägen även om den känslomässiga, mentala eller fysiska påfrestningen kan vara enorm. De mest framgångsrika är också de som mår allra bäst. Jag talar om uthålliga och tålmodiga personer som trots en stark genomslagskraft ändå uppfattas som milda, måttfulla, öppenhjärtliga och omtänksamma.

Show Comments